LINKS

Het informatiepunt van de overheid voor ondernemers www.ondernemersplein.nl/ Higherlevel is een volwassen forum voor en vooral door ondernemers om ervaringen te delen, onderling te adviseren en elkaar zo naar een hoger niveau van ondernemen te brengen www.higherlevel.nl Het platform waar vanuit ik mijn facturen verstuur is De Kascoöperatie, zie www.kascooperatie.nl. Werkt efficiënt voor klanten en voor mij. Op zoek naar bedrijfshuisvesting buiten mijn scope? Zie www.flexas.nl/.

HAAGSE LINKS

Alle vragen rond ondernemen in Den Haag www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/ondernemen.htm. Steenworp brengt het totale aanbod van bedrijfsonroerend goed in Haaglanden in kaart voor zoekende bedrijven, www.steenworp.nl. Vrienden van Den Haag www.vriendenvandenhaag.nl met doelstelling het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden. Stichting Haags Industrieel Erfgoed www.shie.nl/, actief in behoud en herstel van het industrieel erfgoed in de Haagse regio. Ik ben bestuurslid bij SHIE. Stadsherstel Den Haag richt zich op het kopen en restaureren van bedreigde monumenten en beeldbepalende panden en geeft ze een passende bestemming als woon- of werkruimte. Zie www.stadshersteldenhaag.nl/.